Home
About us
Service
การพัฒนา Software  ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
Reference
Contact Us
กำหนดการประชุมฯ โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านสิงขร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรมแรม-รีสอร์ทเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ทั้งหมด 1 รายการ

จำนวน 1 หน้า: 1


DOWNLOAD
Meeting II

กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดการประชุมระดับอำเภอดังนี้

๑) อำเภอรัตนบุรี จัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์  

๒) อำเภอสนม จัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์                                     

๓) อำเภอสำโรงทาบ จัดประชุมในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรงทราบ จังหวัดสุรินทร์                   

๔) อำเภอโนนนารายณ์ จัดประชุมในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์

๕) อำเภอศีขรภูมิ จัดประชุมในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

๖) อำเภอศรีณรงค์ จัดประชุมในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 

๗) อำเภอสังขะ จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๘) อำเภอบัวเชด จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ 


จำนวน 1 หน้า: 1
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก

© http://www.mgt.co.th | Online 2 User | Hit : 12015627 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B